طعن شیعه بر اهل سنت درباره جواز بول کردن در حالت ایستاده!!

شیعه میگوید: عمر و فرزندش عبداللّه بن عمر و دو تن از فقهاى بزرگ سنیان ایستاده بول مى کردند! چنانچه مالک در موطّا مى گوید عن عبداللّه بن دینار، قال: رأیت عبداللّه بن عمر یبول قائماً -الموطا ۶۰:۱ یعنى عبداللّه بن عمر را دیدم که ایستاده بول مى کرد.

و ترمذى مى گوید: «عن عمر: رآنی النبی و أنا أبول قائماً فقال: یا عمر لا تبل قائماً…» سنن الترمذی۱: ۱۸٫ یعنى هنگامى که پیامبر اکرم ـ صلى الله علیه و سلّم ـ مرا دید که ایستاده بول مى کنم، فرمود: اى عمر، ایستاده بول نکن. و عسقلانى در توجیه کار عمرمى میگوید: «البول قائماً أحفظ للدبر». فتح الباری ۱: ۲۶۲ ـ ارشاد الساری ۱: ۲۷۷٫ یعنى ایستاده بول کردن براى حفظ نشیمن خوب است.
و همو مى گوید: ثابت شده که عدّه اى از صحابه کرام پیامبرـ صلى الله علیه و سلّم ـ از جمله حضرت عمر بن الخطاب ایستاده بول مى کردند.
آیا شما که عمر را طبق حدیث «اقتدوا باللذین من بعدى» سنن الترمذی ۵: ۶۳۰ـ ابوبکر و عمر ـ مقتداى و پیشوا و راهنماى خود قرار مى دهید، واجب است ایستاده بول کنید و یا از فعل حضرت عمر تنها جایز بودن استفاده مى شود؟ و آیا در این صورت ترشحات بول موجب نجاست لباس نمى شود؟ و آیا فعل عمر با فرمایش پیامبر اکرم که فرمود: ایستاده بول کردن جفاست ـ «من الجفاء ان یبول الرجل قائماً».
عمده القاری ۳: ۱۳۵چگونه قابل جمع است و بالاخره شما پیروان سلف صالح -در این کار از پیامبر اکرم ـ صلى الله علیه و سلّم ـ تبعیت کنید یا از حضرت عمر؟.

پاسخ اهل سنت:
اول بیایید حکم ادرار کردن در نزد اهل سنت را بدانید بعد درباره ایراد شیعه گفتگو کنیم
نزد اهل سنت در حالت ایستاده، بول کردن جایز است اما نشستن، بهتر است
البته، چه ایستاده چه نشسته، باید مواظب باشد که ترشحات ادرار به لباس یا بدنش نرسد ، یعنی باید مکانی را انتخاب کند که خطر برگشت نباشد!
شاید بگویید حالا چه دلیل دارد که آدم ایستاده ادرار کند؟

دلیل زیاد است عرض میکنم چرا:
اولا در بخاری ما حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حال گذر به منطقه قومی رسیدند و برای ادرار کردن به زباله دانی قوم رفته و ایستاده ادرار کردند و سپس آب برای وضو خواستند.
در شرح حدیث، علما میگویند که زباله دانی قوم مذکور، مکان مناسبی برای نشستن نداشته و ایضا مرتفع بود و رسول الله بر بلندی ایستادند و خطر برگشت ترشح نبوده است
این هم متن حدیث در بخاری/ «أتى النبی صلى الله علیه و سلم سباطه قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ» «رسول الله در حال گذر به زباله دانی قومی داخل شدند و ایستاده بول کردند سپس آب برای وضو خواستند. » پس ایستاده بول کردن فعل رسول است نه نهی رسول.
اما حدیثی که شیعه شاهد آورده ضعیف است . یعنی حدیث ( نهی از بول در حالت ایستاده )ضعیف است و ضعیف بودن آنرا آلبانی نیز تایید میکند.

اما چرا انسان گاهی مجبور میشود در حالت ایستاده بول کند ؟
دلایل مختلف است ازجمله:
همیشه آدم در یک حالت نیست که مستراح نزدیکش باشد شاید در سفر باشد و مثلا مکان مناسب نیست که بنشیند
یا مثلا در نشستن خطر خروج ریح است !! و ممکن است اطرافیان نزدیک باشند و این خوب نیست !!
و این معنی سخن عسقلانی است که ایستاده بول کردن، دبر را حفظ میکند، که شیعه به تمامی مقصود او ننوشته است.
یا ممکن است انسان چاق یا مریض باشد و پاهایش تحمل نشستن عادی را نداشته باشد و او در خانه شرایط را مهیا میکند و در بیرون و در سفر نمیتواند,البته انسان میتواند بزور امساک کند و جلوی خود را تا مدتی بگیرد اما در این ضررهاست و اگر ایستاده بول کردن چندان زیبا نیست، اما گاهی اخف ضررین است و اسلام دین سهل گیری است.
و این ثابت است که حضرت محمد صلی الله علیه سلم همیشه نشسته بول میکردند تا آنجا که حضرت عایشه گفت که بعد از نزول وحی، رسول الله هرگز ایستاده بول نکرد .
البته عایشه مطابق مشاهدات خود این را گفت.
چون در خانه نیازی به اینکار( ایستاده بول کردن ) نبوده و دستشویی مناسب در دسترس بوده است

و همانطور که گفتیم ایستاده بول کردن جواز دارد و حدیث در بخاری شریف است
پس خلاصه اینکه اسلام دین تمیزی و در عین حال سهل گیری است و تا جایی که ممکن است به پیروانش سخت نمیگیرد.
پس در حالت عادی بهتر است انسان بنشیند تا پاکتر بماند و در حالت اضطرار عیبی ندارد، و جایز است.
و این در همه قوانین اسلام است که در حالات اضطراری سهولت و آسانی را جایگزین کرده
و این سر وصداهای شیعه بسیار کودکانه و بی معنی است

 

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

هنگام اختلاف با پدر چگونه با وی صحبت کنم؟

سوال: در اسلام هنگامی که سوء تفاهمی میان پدر و پسر رخ می‌دهد چگونه می‌توان …