سخنرانی مولوی نظرمحمد در دوره اول مجلس

سخنرانی به یاد ماندنی مولوی نظرمحمد در مجلس اول انقلاب در جواب به توهینات یک نماینده مجلس به اصحاب رسول الله

در این فیلم مولوی نظر محمد به توهین یک نماینده مجلس به طلحه و زبیر (رض) پاسخ می دهد.
 از همان اوایل انقلاب اجازه ساخت مسجدی برای اهل سنت در تهران داده نمی شد و مولوی نظرمحمد در این مورد هم صحبت می کنند.

 

مقاله پیشنهادی

مستند هنگام نیرنگ – بخش اول: نشر فساد و توهین به مقدسات

مستند هنگام نیرنگ (نگاهی نو به رسانه های ایران) – قسمت اول بخش اول: صدا …